Hotelový a Restaurační systém H.A.R.I.S

Hotel-recepce


 • plně 32-bitová aplikace
 • podpora operací drag&drop
 • jednoduché použití programu
 • přehledné
 • podpora skupinových operací
  • rezervace, checkin, účtování, checkout
  • hromadné účtování, stálé služby
  • přehledy, uzávěrky
  • definovatelné layouty účtů a přehledů
  • propojen s gastronomickým systémem Gastronomie
  • připojení telefonů, Pay-TV, zámků, bezpečnostních systémů
  • hromadná fakturace
  • směnárna
  • noční audit

recepce

4M4 s.r.o. Kódování jazyka v UTF-8.